Rivets

 

Diamètre 4 / Longueur 16 : RIVET AVEUGLE TP 4X16 ALU/INOX
Diamètre 4.8 / Longueur 14 : RIVET AVEUGLE TP 4.8X14 ALU/INOX
Diamètre 4 / Longueur 8 : RIVET AVEUGLE TP 4X8 ALU/INOX
Diamètre 4 / Longueur 6 : RIVET AVEUGLE TP 4X6 ALU/INOX
Diamètre 4 / Longueur 10 : RIVET AVEUGLE TP 4X10 ALU/INOX
Diamètre 4.8 / Longueur 25 : RIVET AVEUGLE TP 4.8X25 ALU/INOX