Rivets

Diamètre 4 / Longueur 10 : RIVET AVEUGLE ETANCHE TP 4X10 INOX/INOX
Diamètre 3.2 / Longueur 8 : RIVET AVEUGLE ETANCHE TP 3.2X8 INOX/INOX
Diamètre 4.8 / Longueur 10 : RIVET AVEUGLE ETANCHE TP 4.8X10 INOX/INOX
Diamètre 4.8 / Longueur 20 : RIVET AVEUGLE ETANCHE TP 4.8X20 INOX/INOX
Diamètre 4.8 / Longueur 10 : RIVET AVEUGLE ETANCHE TP 4.8X10 INOX/INOX
Diamètre 4 / Longueur 10 : RIVET AVEUGLE ETANCHE TP 4X10 INOX/INOX