Rivets

Diamètre 4 / Longueur 16 : RIVET AVEUGLE TP ETANCHE 4X16 INOX A2
Diamètre 3.2 / Longueur 6 : RIVET AVEUGLE ETANCHE TP 3.2X6 INOX/INOX
Diamètre 4.8 / Longueur 16 : RIVET AVEUGLE ETANCHE TP 4.8X16 INOX/INOX
Diamètre 4 / Longueur 10 : RIVET AVEUGLE ETANCHE TP 4X10 INOX/INOX
Diamètre 4.8 / Longueur 10 : RIVET AVEUGLE ETANCHE TP 4.8X10 INOX/INOX
Diamètre 4.8 / Longueur 10 : RIVET AVEUGLE ETANCHE TP 4.8X10 INOX/INOX